Bolderburen

Bolderburen is vijf jaar geleden door de Stichting Elisabeth Weeshuis financieel mogelijk gemaakt. Op 15 januari 2019 opende Buurtcentrum Bolderburen de deuren. Een gastvrije plek voor bewoners van de wijken Achter de Poort, Landzicht en Goilberdingen om elkaar te ontmoeten.

Op het terrein aan de Prijsseweg zijn momenteel gevestigd: een molen, een speeltuin, een kinderdagverblijf, een woning en een buurtcentrum. Een prachtige locatie met heel veel mogelijkheden, op de grens tussen de wijken Achter de Poort, Landzicht en Goilberdingen. De protectoren van het Elisabeth Weeshuis vinden de sociale (buurt)functie van Bolderburen belangrijk. Toen de aanvankelijke vestiging van een restaurant geen succes bleek, is er contact gezocht met ElkWelzijn om tegen een aangepaste huur de restaurantruimte te huren.

Buurtcentrum Bolderburen is sinds 15 januari 2019 de plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar ze iets kunnen organiseren met en voor elkaar. Denk hierbij aan buurtmaaltijden, spelletjesmiddagen voor ouders en kinderen, taallessen, koffie-ochtenden voor ouderen etc. Hierbij krijgen de vrijwilligers van het Buurtcentrum, waar nodig, ondersteuning van een wijkcoach van ElkWelzijn. Ook clubs (kaartclub, een koor, schilderclub) kunnen er terecht.