Stichting Elisabeth Weeshuis

Elisabeth van Culemborg (1475-1555) was de laatste Vrouwe van de ‘heerlijkheid Culemborg’. Zij stierf kinderloos en liet een groot vermogen na. In haar testament bepaalde zij dat haar nalatenschap bestemd moest worden voor de ‘regte armen’. Gedurende vierhonderd jaar is daar invulling aan gegeven door het exploiteren van een weeshuis. Het eerste nieuwgebouwde weeshuis van Nederland. Tegenwoordig zijn er geen weeshuizen meer in ons land. Hét Weeshuis in Culemborg wordt nu voor andere doeleinden gebruikt. De Stichting Elisabeth Weeshuis steunt met de opbrengsten van haar vermogen goede doelen en maatschappelijke projecten in Culemborg.

Het college van protectoren, dat al meer dan vierhonderd en vijftig jaar haar nalatenschap beheert, heeft nog steeds de ondersteuning van de arme medemens tot doel in de lijn van het gedachtegoed van Vrouwe Elisabeth. Zij doet dat door projecten en organisaties in Culemborg en nabije omgeving financieel te steunen. Bij het beheer van Elisabeth’s erfenis behoort ook het behoud van het monumentale én unieke pand in het hart van Culemborg: hét Weeshuis.

protectoren
Het college van protectoren bestaat uit Peter Otten (president-protector), Marijke Siegers-Arntz (vice-president), Jan van Doggenaar, Jaap Schep,  Frank Hordijk en vergadert een keer in de twee maanden in de protectorenkamer van het Elisabeth Weeshuis Museum. Per 1 januari 2018 neemt Bouwe Metz het stokje van de secretaris rentmeester Manus van Vuren over.

Het Weeshuis

Het gebouw werd als eerste in Nederland specifiek voor weeskinderen gebouwd. Van buiten ziet het er nog vrijwel zo uit als toen het in 1560 geopend werd. Van binnen is het regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd. Na de renovatie van 2012-2014 wordt het gebouw verhuurd aan de Bibliotheek Rivierenland, het Elisabeth Weeshuismuseum, de Volksuniversiteit West Betuwe, het Weescafé en aan Lepke. Zij zorgen ervoor, met de gemeenschappelijke entree en ruimtes, dat het een plek is om te Ontmoeten, Ontwikkelen en te Ontspannen in een historische ambiance. Uniek voor Culemborg en omstreken.

Maatschappelijke initiatieven
Het college van protectoren werkt vaak achter de schermen en met geringe zichtbaarheid van haar rol bij maatschappelijke initiatieven. Reeds werden een aantal projecten met wezenlijke bijdrage van Stichting Elisabeth Weeshuis gerealiseerd door belangrijke partners zoals:

STMR maatschappelijk werk
ElkWelzijn
Zorgboerderij Caetshage
BonVie
Witte Schuur

In 2016 heeft de stichting steun geboden aan:
Stichting Present, World Servants, Wereld Jongerendagen, Stichting Leergeld West Betuwe (voor de Culemborgse Kinderen), Schuldhulpmaatje, Jeugdsportfonds, Vrienden Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, Plan Nederland, Timon, Klesteo (Kleding- en Speelgoedbank Tiel). Ook aan het project Linawijs, een onderwijsconcept voor kinderen met McDD, een bepaalde autistische stoornis. Tevens werden het Stiltecentrum in Bon Vie en de gemeenschapsruimte in Isabele (Belle Vie) door de stichting mogelijk gemaakt.

terug naar boven